penghargaan

fiskeu

eproposal

statistik

harga

Info Lelang & Pengadaan

LAKIP

 

 

Bidang Perlindungan

           Bidang Perlindungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang perlindungan perkebunan. Bidang Perlindungan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas mempunyai rincian tugas:

 1. Penyusunan kebijakan di bidang bimbingan dan pengawasan sarana perlindungan tanaman, pemantauan dan pengamatan serta pengendalian OPT, penanggulangan  dan pengendalian gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun.
 2. Penyusunan rencana kebutuhan dan pengawasan penggunaan, peredaran sarana perlindungan tanaman.
 3. Penyusunan rencana pengamatan, pemantauan dan pengendalian OPT.
 4. Penanganan gangguan usaha yang menyangkut aspek lahan dan kebun.
 5. Bimbingan pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim serta pencegahan kebakaran lahan dan kebun.
 6. Penyusunan pedoman penanganan gangguan usaha yang menyangkut aspek lahan dan kebun.
 7. Pemantauan dan evaluasi penanganan perlindungan perkebunan.
 8. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

C.1.      Seksi Bimbingan dan Pengawasan Sarana Perlindungan

Seksi Bimbingan dan Pengawasan Sarana Perlindungan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang bimbingan dan pengawasan sarana perlindungan tanaman. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Sarana Perlindungan dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas  mempunyai rincian tugas:

 1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi bimbingan dan pengawasan sarana perlindungan tanaman.
 2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang bimbingan dan pengawasan sarana perlindungan tanaman.
 3. Melakukan penyiapan sarana prasarana pengendalian OPT.
 4. Melakukan penyiapan sarana prasarana kebakaran lahan dan kebun.
 5. Melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap penggunaan peralatan dan bahan perlindungan tanaman.
 6. Melakukan bimbingan dan pengawasan kebutuhan penggunaan dan peredaran pestisida;
 7. Melakukan monitoring dan evaluasi sarana prasarana pengendalian OPT dan kebakaran lahan dan kebun pada perusahaan dan masyarakat.
 8. Membuat pedoman teknis bimbingan dan pengawasan sarana perlindungan tanaman perkebunan.
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

 

C.2.      Seksi Pemantauan, Pengamatan dan Pengendalian OPT

Seksi Pemantauan,Pengamatan dan Pengendalian OPT mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemantauan, pengamatan dan pengendalian OPT. Seksi Pemantauan, Pengamatan dan Pengendalian OPT dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas mempunyai rincian tugas:

 1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pemantauan, pengamatan dan pengendalian OPT.
 2. Melakukan persiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pemantauan, pengamatan dan pengendalian OPT.
 3. Melakukan penyiapan pedoman pengendalian OPT.
 4. Melakukan penyiapan pedoman pengamatan OPT.
 5. Melakukan penyiapan, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT.
 6. Melakukan pemetaan dan pengelolaan data OPT
 7. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan pengendalian OPT.
 8. Melakukan penyiapan pedoman Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu.
 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang tugasnya.

 

C.3.      Seksi Dampak Lingkungan dan Pencegahan Kebakaran

Seksi Dampak Lingkungan dan Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang dampak lingkungan dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun. Seksi Dampak Lingkungan dan Pencegahan Kebakaran dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas mempunyai rincian tugas:

 1. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi dampak lingkungan dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun.
 2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penanganan dampak lingkungan dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun.
 3. Membuat pedoman teknis penanganan dampak lingkungan dan pencegahan  kebakaran lahan dan kebun.
 4. Memfasilitasi penanganan dampak lingkungan dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun.
 5. Memantau dan mengamati potensi terjadinya kekeringan, banjir, titik api, kebakaran lahan dan kebun.
 6. Melakukan persiapan bahan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan amdal perkebunan.
 7. Membuat pedoman teknis dan bimbingan pelaksanaan konservasi tanah dan air.
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan bidang dan tugasnya.

 

Pembaruan per 31 Januari 2017

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter